Νομικά χαρτιά για όλους τους τύπους γάμου στην Ελλάδα!

Τα έγγραφα που απαιτούνται για έναν νόμιμο πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς, ανάλογα με τη χώρα από την οποία θα τα προσκομίσετε, αλλά και λόγω ατομικών περιστάσεων. Εάν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, θα σας ενημερώσουμε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, το κόστος, και σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη με τη γραφειοκρατία. Μπορούμε ακόμη, έναντι ενός μικρού ποσού, να κανονίσουμε εμείς τη γραφειοκρατία για εσάς, ώστε να μην καθυστερήσετε στην πρεσβεία.

Ορισμένα νησιά στην Ελλάδα έχουν ως απαίτηση από εσάς να βρίσκεστε εκεί για έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών πριν το γάμο σας. Μπορούμε να σας συμβουλέψουμε ποιά είναι τα νησιά αυτά, και εάν ορισμένα από αυτά έχουν πιο ελαστικούς κανόνες. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να στείλετε τα ακόλουθα έγγραφα στην Ελλάδα. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από το γάμο σας.

Καθολικός Γάμος

 • Πιστοποιητικό Βάπτισης
  Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να ζητηθεί και να χρονολογείται κοντά στην ημερομηνία του γάμου σας.
 • Πιστοποιητικό επιβεβαίωσης
  Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι είστε ελεύθεροι από κάθε κώλυμα για την τέλεση του γάμου.
  1. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να ληφθούν από τον ιερέα της ενορίας που σας βάφτισε, και πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός 3 μηνών από το γάμο σας.
  2.  Εάν η ημερομηνία της επιβεβαίωσή σας δεν είναι γραμμένη στην ενορία που βαφτιστήκατε, θα πρέπει να ρωτήσετε γι ‘αυτό την ενορία στην οποία επιβεβαιώθηκαν.
  3. Αυτά τα πιστοποιητικά θα πρέπει να παρουσιαστούν στον ιερέα της ενορίας σας που θα πρέπει να κάνετε τις προγαμιαίες έρευνες και την κατήχηση.
 • Πιστοποιητικό περί μη-εμποδίου στον γάμο τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό
  Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί στο γραφείο του τοπικού γραμματέα σας και δεν πρέπει να έχει εκδοθεί περισσότερο από 3 μήνες πριν από το γάμο σας. Γραπτή άδεια πρέπει να λαμβάνεται από την Επισκοπή που θα τελέσετε το γάμο και την Ενορία της περιοχής που θα τελεστεί ο γάμος. Ενημερωθείτε από τον  πάστορα σας.
 • Πιστοποιητικό που  να αναφέρει ότι έχετε ολοκληρώσει την “Pre–Cana” Τάξη Οδηγιών, Συνεδριών ή Συναντήσεις
 • Διαζευκτήριο για χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος (από τις Πολιτικές ή Θρησκευτικές Αρχές)

Σημειώσεις
Παρακαλούμε, σημειώστε ότι τα απαραίτητα χαρτιά, θα πρέπει να σταλούν στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από το γάμο σας στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος. Μετά από αυτό, θα πρέπει να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας.
Επίσης θα πρέπει να μείνετε στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά το γάμο σας, έτσι ώστε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο για την υπογραφή του πιστοποιητικού γάμου σας, το οποίο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς από το Δημαρχείο.

 

Ελληνικός Ορθόδοξος Γάμος

 • Αντίγραφα διαβατηρίων και των 2 μερών
 • Πλήρη πιστοποιητικά γέννησης τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό
  Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να παρέχουν ένα πλήρες πιστοποιητικό γέννησης. Μικρότερες εκδόσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Πιστοποιητικό αγαμίας, από τόν Δήμο της χώρας καί από τήν ιδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας.
 • Πιστοποιητικό περί μη-εμποδίου στον γάμο τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό
  Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί στο γραφείο του τοπικού γραμματέα σας και δεν πρέπει να έχει εκδοθεί περισσότερο από 3 μήνες πριν από το γάμο σας.
 • Αν ένα από τα 2 πρόσωπα που προτίθενται να παντρευτούν είναι διαφορετικού θρησκευτικού δόγματος
  (Δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είναι χριστιανοί), απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρεται ότι τα παιδιά θα βαπτιστούν χριστιανοί ορθόδοξοι.
 • Διαζευκτήριο για χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος (από τις Πολιτικές ή Θρησκευτικές Αρχές)
 • Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος εάν υπάρχει
 • Πιστοποιητικά υιοθεσίας εάν υπάρχουν
 • Σφραγίδα APOSTILLE
  Το Apostille είναι σφραγίδα που επικυρώνει ένα αντίγραφο κι εγγυάται την αναγνώρισή του σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961 Η Σύμβαση της Χάγης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων)
  Η σφραγίδα Apostille είναι απαραίτητη για τα πιστοποιητικά γέννησης και τα πιστοποιητικά περί μη-εμποδίουστο γάμο, και εκδίδεται από το Δήμο όπου το άτομο είναι εγγεγραμμένο.

Σημειώσεις
Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφραστούν και να πιστοποιηθούν στην Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο της χώρας σας.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αναθεώρηση 4 εβδομάδες πριν από το γάμο σας στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα έγγραφά σας είναι τακτοποιημένα. Μετά από αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας.
Επίσης θα πρέπει να μείνετε στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά το γάμο σας, έτσι ώστε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο για την υπογραφή του πιστοποιητικού γάμου σας, το οποίο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς από το Δημαρχείο.

documentation flag usa

– Αντίγραφα διαβατηρίων και των 2 μελών.
– Πλήρη πιστοποιητικά γέννησης τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό.

Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να παρέχουν ένα πλήρες πιστοποιητικό γέννησης. Μικρότερες εκδόσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
– Πιστοποιητικό περί μη-εμποδίου στον γάμο τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό
Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί στο γραφείο του τοπικού γραμματέα σας και δεν πρέπει να έχει εκδοθεί περισσότερο από 3 μήνες πριν από το γάμο σας.

-Ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρουν ότι η νύφη και ο γαμπρός είναι ελεύθεροι να παντρευτούν
Αυτό είναι ένα έγγραφο όπου δηλώνετε ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε και ότι δεν υπάρχει κώλυμα που εμποδίζει έναν έγκυρο γάμο. Το έγγραφο θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο γραφείο του συμβολαιογράφου.
– Διαζευκτήριο εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικά υιοθεσίας εάν υπάρχουν
– Σφραγίδα APOSTILLE
Το Apostille είναι σφραγίδα που επικυρώνει ένα αντίγραφο κι εγγυάται την αναγνώρισή του σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961 Η Σύμβαση της Χάγης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων)
Η σφραγίδα Apostille είναι απαραίτητη για τα πιστοποιητικά γέννησης και τα πιστοποιητικά περί μη-εμποδίουστο γάμο, και εκδίδεται από το Δήμο όπου το άτομο είναι εγγεγραμμένο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σφραγίδα Apostilleστις ΗΠΑ επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.apostilleinfo.com/usa.htm
– Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφραστούν και να πιστοποιηθούν στην Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο της χώρας σας.
– Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αναθεώρηση 4 εβδομάδες πριν από το γάμο σας στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα έγγραφά σας είναι τακτοποιημένα. Μετά από αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας.
– Επίσης θα πρέπει να μείνετε στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά το γάμο σας, έτσι ώστε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο για την υπογραφή του πιστοποιητικού γάμου σας, το οποίο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς από το Δημαρχείο.

 

documentation flag uk

 

– Αντίγραφα διαβατηρίων και των 2 μελών.
– Πλήρη πιστοποιητικά γέννησης τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό.

Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να παρέχουν ένα πλήρες πιστοποιητικό γέννησης. Μικρότερες εκδόσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
– Πιστοποιητικό περί μη-εμποδίου στον γάμο τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό.
Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί στο γραφείο του τοπικού γραμματέα σας και δεν πρέπει να έχει εκδοθεί περισσότερο από 3 μήνες πριν από το γάμο σας.

– Ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρουν ότι η νύφη και ο γαμπρός είναι ελεύθεροι να παντρευτούν.
Αυτό είναι ένα έγγραφο όπου δηλώνετε ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε και ότι δεν υπάρχει κώλυμα που εμποδίζει έναν έγκυρο γάμο. Το έγγραφο θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο γραφείο του συμβολαιογράφου.
– Διαζευκτήριο εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικά υιοθεσίας εάν υπάρχουν
– Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφραστούν και να πιστοποιηθούν στην Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο της χώρας σας.

– Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αναθεώρηση 4 εβδομάδες πριν από το γάμο σας στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα έγγραφά σας είναι τακτοποιημένα. Μετά από αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας.
– Επίσης θα πρέπει να μείνετε στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά το γάμο σας, έτσι ώστε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο για την υπογραφή του πιστοποιητικού γάμου σας, το οποίο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς από το Δημαρχείο.

 

documentation flag canada

 

– Αντίγραφα διαβατηρίων και των 2 μελών.
– Πλήρη πιστοποιητικά γέννησης τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό.
Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να παρέχουν ένα πλήρες πιστοποιητικό γέννησης. Μικρότερες εκδόσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
– Πιστοποιητικό περί μη-εμποδίου στον γάμο τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό
Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί στο γραφείο του τοπικού γραμματέα σας και δεν πρέπει να έχει εκδοθεί περισσότερο από 3 μήνες πριν από το γάμο σας.

– Ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρουν ότι η νύφη και ο γαμπρός είναι ελεύθεροι να παντρευτούν
Αυτό είναι ένα έγγραφο όπου δηλώνετε ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε και ότι δεν υπάρχει κώλυμα που εμποδίζει έναν έγκυρο γάμο. Το έγγραφο θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο γραφείο του συμβολαιογράφου.
– Διαζευκτήριο εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικά υιοθεσίας εάν υπάρχουν
– Σφραγίδα APOSTILLE
Το Apostille είναι σφραγίδα που επικυρώνει ένα αντίγραφο κι εγγυάται την αναγνώρισή του σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961 Η Σύμβαση της Χάγης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων)
Η σφραγίδα Apostille είναι απαραίτητη για τα πιστοποιητικά γέννησης και τα πιστοποιητικά περί μη-εμποδίουστο γάμο, και εκδίδεται από το Δήμο όπου το άτομο είναι εγγεγραμμένο.
– Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφραστούν και να πιστοποιηθούν στην Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο της χώρας σας.
– Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αναθεώρηση 4 εβδομάδες πριν από το γάμο σας στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα έγγραφά σας είναι τακτοποιημένα. Μετά από αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας.
– Επίσης θα πρέπει να μείνετε στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά το γάμο σας, έτσι ώστε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο για την υπογραφή του πιστοποιητικού γάμου σας, το οποίο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς από το Δημαρχείο.

 

documentation flag australia

 

– Πλήρη πιστοποιητικά γέννησης τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό.
Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να παρέχουν ένα πλήρες πιστοποιητικό γέννησης. Μικρότερες εκδόσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
– Πιστοποιητικό περί μη-εμποδίου στον γάμο τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Το έγγραφο δεν πρέπει να έχει εκδοθεί περισσότερο από 3 μήνες πριν από το γάμο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.smartraveller.gov.au/tips/marriage.html
– Διαζευκτήριο εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικά υιοθεσίας εάν υπάρχουν
– Σφραγίδα APOSTILLE
Το Apostille είναι σφραγίδα που επικυρώνει ένα αντίγραφο κι εγγυάται την αναγνώρισή του σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961 Η Σύμβαση της Χάγης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων)
Η σφραγίδα Apostille είναι απαραίτητη για τα πιστοποιητικά γέννησης και τα πιστοποιητικά περί μη-εμποδίουστο γάμο, και εκδίδεται από το Δήμο όπου το άτομο είναι εγγεγραμμένο.
– Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφραστούν και να πιστοποιηθούν στην Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο της χώρας σας.
– Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αναθεώρηση 4 εβδομάδες πριν από το γάμο σας στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα έγγραφά σας είναι τακτοποιημένα. Μετά από αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας.
– Επίσης θα πρέπει να μείνετε στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά το γάμο σας, έτσι ώστε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο για την υπογραφή του πιστοποιητικού γάμου σας, το οποίο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς από το Δημαρχείο.

 

documentation flag china

 

– Αντίγραφα διαβατηρίων και των 2 μελών.
– Πλήρη πιστοποιητικά γέννησης τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό.
Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να παρέχουν ένα πλήρες πιστοποιητικό γέννησης. Μικρότερες εκδόσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
– Πιστοποιητικό περί μη-εμποδίου στον γάμο τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό
Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί στο γραφείο του τοπικού γραμματέα σας και δεν πρέπει να έχει εκδοθεί περισσότερο από 3 μήνες πριν από το γάμο σας.

– Διαζευκτήριο εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικά υιοθεσίας εάν υπάρχουν
– Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφραστούν και να πιστοποιηθούν στην Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο της χώρας σας.
– Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αναθεώρηση 4 εβδομάδες πριν από το γάμο σας στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα έγγραφά σας είναι τακτοποιημένα. Μετά από αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας.
– Επίσης θα πρέπει να μείνετε στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά το γάμο σας, έτσι ώστε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο για την υπογραφή του πιστοποιητικού γάμου σας, το οποίο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς από το Δημαρχείο.

 

documentation flag hong kong

 

– Αντίγραφα διαβατηρίων και των 2 μελών.
– Πλήρη πιστοποιητικά γέννησης τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό.
Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να παρέχουν ένα πλήρες πιστοποιητικό γέννησης. Μικρότερες εκδόσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
– Πιστοποιητικό περί μη-εμποδίου στον γάμο τόσο για τη νύφη όσο και το γαμπρό
Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί στο γραφείο του τοπικού γραμματέα σας και δεν πρέπει να έχει εκδοθεί περισσότερο από 3 μήνες πριν από το γάμο σας.

– Διαζευκτήριο εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος εάν υπάρχει
– Πιστοποιητικά υιοθεσίας εάν υπάρχουν
– Σφραγίδα APOSTILLE
Το Apostille είναι σφραγίδα που επικυρώνει ένα αντίγραφο κι εγγυάται την αναγνώρισή του σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961 Η Σύμβαση της Χάγης Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων)
Η σφραγίδα Apostille είναι απαραίτητη για τα πιστοποιητικά γέννησης και τα πιστοποιητικά περί μη-εμποδίου στο γάμο, και εκδίδεται από το Δήμο όπου το άτομο είναι εγγεγραμμένο.
– Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφραστούν και να πιστοποιηθούν στην Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο της χώρας σας. Ελληνικό προξενείο- Hong Kong Two Pacific Place, 88 Queensway, Suite 2503, Hong Kong Tel: (00852) 27741682, Fax: 27059796 E-mail:[email protected]
– Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αναθεώρηση 4 εβδομάδες πριν από το γάμο σας στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα έγγραφά σας είναι τακτοποιημένα. Μετά από αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας.
– Επίσης θα πρέπει να μείνετε στην περιοχή που θα τελεστεί ο γάμος, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά το γάμο σας, έτσι ώστε να παρευρεθείτε στο Δημαρχείο για την υπογραφή του πιστοποιητικού γάμου σας, το οποίο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς από το Δημαρχείο.

Ένας γάμος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, εφόσον:
ένας υπάρχον γάμος δεν έχει ακυρωθεί.
το ζευγάρι έχει σχέση εξ’ αίματος μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας.
το ζευγάρι έχει συγγένεια εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού συγγένειας.
ο γάμος είναι μεταξύ ενός πατέρα και του νόθου παιδιού του ή των απογόνων του.
ο γάμος είναι μεταξύ ενός γονέα και του υιοθετημένου παιδιού του/της και τους απογόνων του, ακόμη και στην περίπτωση που η υιοθεσία έχει ακυρωθεί.
ο γάμος είναι μεταξύ ενός κηδεμόνα και του κηδεμονευόμενού του/της.
όταν έχουν περάσει λιγότερο από δέκα μήνες από τη λύση ή την ακύρωση του προηγούμενου γάμου.

Μετάφραση

Όλα τα νομικά έγγραφα που υποβάλλονται για το γάμο που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Ο όρος επίσημη μετάφραση σημαίνει μια μετάφραση που έχει γίνει και πιστοποιηθεί από δικηγόρο, ένα πιστοποιημένο μεταφραστή ή από το τμήμα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (Μεταφραστική Υπηρεσία).  Για όσους διαμένουν έξω από την Ελλάδα, το Ελληνικό Προξενείο στην πατρίδα τους μπορεί να προσφέρει επίσημες μεταφράσεις. Καταβάλλεται ένα ποσό για τις υπηρεσίες μετάφρασης.

Εγγραφή του γάμου

Όλοι οι γάμοι στην Ελλάδα, είτε πολιτικοί είτε θρησκευτικοί, πρέπει να δηλωθούν στο ληξιαρχείο εντός 40 ημερών μετά την τελετή. Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε από τη νύφη είτε από το γαμπρό, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει στην κατοχή του εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη ενώπιον συμβολαιογράφου. Μετά την εγγραφή, η ληξιαρχική πράξη γάμου θα εκδοθεί μέσα σε τρεις ημέρες και μπορεί να ληφθεί ή να αποσταλεί με το ταχυδρομείο.

Σημείωση: Οι γάμοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ληξιαρχείο δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Μετά από 90 ημέρες, οι γάμοι μπορούν να καταχωρηθούν μόνο με την έγκριση Εισαγγελέα και την καταβολή προστίμου.

 • English